OMBUDSMAN VOOR DE HANDEL

Klachten worden meestal rechtstreeks met de handelaar opgelost. Soms komen de klant en de handelaar er samen niet uit: dan is er de Ombudsman voor de Handel. 

De Ombudsman voor de Handel is erkend door de FOD Economie en beantwoordt aan de wettelijke eisen op vlak van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie, bereikbaarheid en expertise. De Ombudsman voor de Handel wordt door de FOD Economie vermeld  als erkende entiteit voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.

Alle documenten en gegevens op deze website zijn eveneens beschikbaar op eenvoudig verzoek via e-mail of via een andere duurzame drager.