KLACHTEN

De Ombudsman voor de Handel is bevoegd om geschillen tussen consumenten en handelaars te behandelen. Hij kan weigeren om een verzoeningsprocedure te starten voor bepaalde types geschillen zoals bepaald in artikel 1 van het Procedurereglement. Dat is het geval voor klachten die betrekking hebben op een waarde kleiner dan 25 euro of klachten die verband houden met lichamelijk letsel of materiële schade die is veroorzaakt door gebrekkige producten.

Indien de Ombudsman voor de Handel de klacht weigert te behandelen, brengt het Secretariaat de partijen binnen 21 dagen op de hoogte van zijn beslissing.

Heeft u eerst samen met de handelaar naar een oplossing gezocht? Is de handelaar geregistreerd bij de Ombudsman van de Handel? Heeft u het Procedurereglement bekeken? Dan kan de verzoeningsprocedure van start gaan !

Heeft u een grensoverschrijdend probleem met een online bestelling, dan kunt u die ook via het Europese platform voor geschillenbeslechting laten oplossen door een onafhankelijk geschillenorgaan.