DE AANBIEDING IS NIET MEER IN VOORRAAD

Wanneer de handelaar reclame maakt en bepaalde producten tegen een voordeelprijs aanbiedt, moet hij beschikken over een voldoende grote voorraad van die producten. In bepaalde gevallen mag de consument eisen dat de handelaar hem een voucher (bon) geeft waarmee hij het product binnen een redelijke termijn op dezelfde voordelige voorwaarden kan kopen. Daarvoor is het noodzakelijk dat:

  • er reclame buiten de winkel is gevoerd (radio, tv, internet, folder…);
  • de prijs in die reclame is vermeld;
  • de waarde van het product groter is dan € 25;
  • de handelaar niet duidelijk mag hebben aangegeven dat de aanbieding gold tot uitputting van de voorraad of dat het ging om een beperkt aantal producten (bijvoorbeeld voor de eerste 50 klanten).

De handelaar mag ook weigeren om die voucher te geven als hij kan aantonen dat hij het betrokken product niet meer onder dezelfde voorwaarden kan inkopen.