PRODUCT BEVALT ME NIET

U hebt spijt van uw aankoop. In principe zijn aankopen definitief. Veel handelaars stellen zich echter soepel op en aanvaarden onder bepaalde voorwaarden dat gekochte producten worden teruggebracht of geretourneerd. In geval van verkoop op afstand (onlineverkoop bijvoorbeeld) of huis-aan-huisverkoop hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om van uw aankoop af te zien.

IK HEB HET PRODUCT OP HET INTERNET GEKOCHT

Consumenten die online of via de post (op afstand) een bestelling plaatsen, mogen kosteloos afzien van hun aankoop en hoeven daar geen reden voor op te geven. Dit moet gebeuren binnen de 14 dagen nadat het product werd geleverd. Het volstaat niet om het product terug te sturen, u moet ook een boodschap toevoegen (per brief, e-mail, sms…) waarin u vermeldt dat u van de aankoop afziet.

De handelaar moet bevestigen dat hij uw boodschap heeft ontvangen. De kosten zijn ten laste van de handelaar, die u de aankoopprijs en de leveringskosten moet terugbetalen. Eventuele kosten om het product terug te sturen zijn eveneens ten laste van de handelaar, tenzij hij u vooraf op de hoogte heeft gebracht van een andere regeling. De handelaar moet u zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 14 dagen terugbetalen. Als u daarvan op voorhand op de hoogte bent gebracht, mag de handelaar wel wachten tot hij het product opnieuw in zijn bezit heeft vóór hij u terugbetaalt, tenzij hij de ophaling van het product zelf regelt.

De handelaar moet u terugbetalen op dezelfde manier als hij zelf werd betaald. Als u in geld hebt betaald, moet u ook in geld worden terugbetaald. Hebt u met een voucher (bon) betaald, dan mag hij u terugbetalen met een voucher.

1. HET IS EEN PRIVÉ-AANKOOP

Het herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten, niet voor professionals.

2. IK HEB HET PRODUCT NIET GEBRUIKT

U mag het product wel testen maar u mag het niet daadwerkelijk gebruiken. Zo mag u bijvoorbeeld een hemd wel uit de verpakking halen en het passen, maar u mag het geen avondje dragen. Als u een product daadwerkelijk hebt gebruikt, geldt het herroepingsrecht niet meer.

3. DE TERMIJN VAN 14 DAGEN IS NIET VERSTREKEN

U mag van uw aankoop afzien binnen de 14 dagen na de levering (van het laatste product als de levering niet in één keer wordt uitgevoerd) of nadat het dienstverleningscontract werd gesloten. Die termijn wordt uitzonderlijk met 12 maanden verlengd als de handelaar is vergeten om u vóór uw bestelling op de hoogte te brengen van uw herroepingsrecht.

4. HET HERROEPINGSRECHT GELDT NIET VOOR DE VOLGENDE PRODUCTCATEGORIEËN:

 • producten die zijn vervaardigd op basis van specificaties van de consument of die duidelijk zijn gepersonaliseerd (bijvoorbeeld een maatpak of een fotoboek);
 • producten die kunnen verslechteren of die snel kunnen bederven (bijvoorbeeld sommige voedingsproducten);
 • verzegelde producten die na levering uit hun verpakking zijn gehaald en die om hygiënische of gezondheidsredenen niet mogen worden teruggestuurd (bijvoorbeeld lippenstift);
 • producten die na levering met andere producten zijn gemengd en die daar niet meer van kunnen worden gescheiden (bijvoorbeeld stookolie);
 • alcoholische dranken waarvan de prijs op het ogenblik van de aankoop is overeengekomen, die pas na dertig dagen kunnen worden geleverd en waarbij de onderneming geen controle heeft over de werkelijke waarde (bijvoorbeeld primeurwijnen);
 • producten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt, waar de verkoper geen controle over heeft (bijvoorbeeld aandelen of goud);
 • audio-, video- of softwaredragers die zijn verzegeld en waarvan het zegel na de levering is verbroken;
 • kranten, tijdschriften en magazines. Opgelet: u kun wel afzien van een abonnement op die publicaties;
 • digitale producten zonder materiële drager waarvan het downloaden op uw verzoek is gestart en waarbij u expliciet afziet van uw herroepingsrecht (bijvoorbeeld video on demand).

Het Herroepingsrecht is ook niet van toepassing op bepaalde diensten:

 • gok- of loterijdiensten;
 • diensten voor de verhuur van vakantieverblijven, goederenvervoer, autoverhuur, restauratie of diensten die verband houden met vrijetijdsactiviteiten als het contract voorziet in een specifieke datum of uitvoeringsperiode;
 • als de dienst is uitgevoerd en u ermee hebt ingestemd om af te zien van uw herroepingsrecht.

IK HEB HET PRODUCT IN DE WINKEL GEKOCHT

DE HANDELAAR VOERT EEN NIET-GOED-GELD-TERUG-BELEID

Als de handelaar in zijn algemene verkoopvoorwaarden, op zijn website, in een reclamefolder of in zijn winkel aangeeft dat u een product mag terugbrengen als u niet tevreden bent, dan mag u dat doen als de voorwaarden vervuld zijn.

De handelaar bepaalt zelf de voorwaarden waarop hij deze service aanbiedt. Zo mag hij termijnen bepalen, mag hij vragen om de kassabon voor te legen en mag hij bepaalde producten uitsluiten, zoals ondergoed of afgeprijsde artikelen. Om geldig te zijn, moeten de voorwaarden en uitzonderingen duidelijk zijn aangegeven.

IK HEB HET GOED GEKOCHT OF DE DIENST BESTELD OP EEN VEILINGSITE

 Het herroepingsrecht is niet van toepassing

EEN VAKMAN IS LANGSGEKOMEN OM WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN OP MIJN VERZOEK

In principe geldt het herroepingsrecht niet. Maar als die vakman dan ook diensten levert boven op de diensten die de consument specifiek heeft gevraagd, of goederen levert boven op de onderdelen die onmisbaar zijn om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren, is dit recht echter wel van toepassing (uw keukeninstallateur verkoopt u bijvoorbeeld een magnetron, die geen deel uitmaakte van de bestelling).