BESTUUR

Met het oog op de vlotte werking van de Ombudsman voor de Handel voorzien de statuten in de volgende organen:

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur keurt het procedurereglement goed, benoemt de verzoeners en ziet toe op het budget. De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelssector: Frederik De Vetter, Pascal Léglise, Catherine Denoyette, Sophie Vandriessche, Antonia Block en Steven De Smet. Het mandaat van deze vertegenwoordigers duurt 3 jaar en is onbezoldigd. Hugues Robert zit de raad voor.

TOEZICHTCOMITÉ

Het Toezichtcomité bestaat uit vertegenwoordigers van de handelssector, de consumenten en experts in consumentenrecht of geschillenregeling. Het Toezichtcomité gaat na of de verzoeningsprocedure onafhankelijk en onpartijdig wordt toegepast. Het kan aanbevelingen doen rond de werking, het procedurereglement en het jaarverslag. Professor Stefaan Voet zit het comité voor. Andere leden zijn Jean de Leu de Cecil en Cynthia Van der Linden.

MANAGEMENT

Het dagelijks beheer wordt toevertrouwd aan Comeos. Vincent Becker, die verantwoordelijk is voor het beheer van de Ombudsman en de processen, is voor onbepaalde tijd aangesteld. Het operationeel beheer van de klachten wordt verzorgd door Aline Nizeyimana, jurist. Zij beoordeelt de ontvankelijkheid van de klachten en zorgt ervoor dat elk geval efficiënt wordt afgehandeld, in overeenstemming met de regelgevende richtlijnen, en zorgt voor een grondige opvolging vanaf de initiëring tot de oplossing van de zaak.