MISSIE

De Ombudsman voor de Handel is een vzw die beantwoordt aan de wettelijke eisen op vlak van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie, bereikbaarheid en expertise.

  • De Ombudsman voor de Handel wil klanten en handelaars een doeltreffende verzoeningsservice aanbieden, maar doet ook aan preventie. De Ombudsman voor de Handel zal de klant objectief informeren over zijn rechten en plichten.

  • Hij stelt structurele verbeteringen voor de sector van de handel voor, gebaseerd op de voorgelegde geschillen.

Een verzoeningsprocedure bij de Ombudsman voor de Handel is kostenloos voor consumenten. De Ombudsman voor de Handel wordt gefinancierd door geregistreerde handelaars. De handelaar betaalt jaarlijks een bedrag die bepaald wordt door zijn omzetcijfer en door het aantal verzoeningsdossiers. De verzoeners worden per dossier betaald, los van het resultaat.