VERZOENERS

De verzoeners zijn onafhankelijke experten in consumentengeschillen. Het Secretariaat stuurt hen verzoeningsverzoeken door op basis van hun beschikbaarheid en de taal van het dossier. Er is ook een beurtrol. Voor het aanvaarden verklaren verzoeners dat ze bevoegd, onafhankelijk en onpartijdig zijn. Verzoeners worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

LAURIE CAUCHETEUX

Laurie Caucheteux studeerde in 2009 met grote onderscheiding af aan de Université Catholique de Louvain. Aansluitend deed ze uitgebreide kennis van het intellectuele-eigendomsrecht en Europees mededingingsrecht op tijdens een aanvullende tweetalige master (Frans/Engels) aan de Universiteit van Luik, die ze met vrucht afrondde, gevolgd door een stage bij de Europese Commissie, DG Mededinging.

Sinds 2011 is Laurie advocate aan de balie van Brussel. Ze is voornamelijk actief op het domein van handelsrecht en marktpraktijken, consumentenrecht en intellectuele-eigendomsrecht.

Laurie is overtuigd van het kosten- en inspanningsvriendelijke karakter van een minnelijke schikking en begeleidt partijen graag om een regeling te vinden die tegemoetkomt aan hun belangen.

STEVE GRIESS

Steve Griess is advocaat aan de balie van Brussel sinds 2006. In 2005 behaalde hij een licentie in de rechten aan de ULB en in 2006 een licentie in Europees recht aan het Institut d'Etudes Européennes, telkens met grote onderscheiding. Steve heeft in verschillende grote advocatenkantoren in Brussel gewerkt, eerst als lid en vervolgens als hoofd van de afdeling geschillen/arbitrage. Nu leidt hij een advocatenassociatie die gespecialiseerd is in het voorkomen en het regelen van geschillen. 

In zijn praktijk concentreert Steve zich enerzijds op onderhandelingen en anderzijds op handelsgeschillen en privaatrechtelijke geschillen. Hij is regelmatig betrokken bij procedures waarin geschillen op een alternatieve manier worden geregeld, zoals door arbitrage, bemiddeling en verzoening. Daarnaast werkt hij sinds 2007 ook als praktijkassistent aan de Université Libre de Bruxelles.

SEBASTIAAN HOLSLAG

Sebastiaan Holslag legt zich toe op het burgerlijk en het commercieel recht en op alternatieve geschillenbeslechting. Hij behaalde zijn rechtendiploma aan de Katholieke Universiteit Leuven en werd lid van de balie in 2012. De ervaringen die Sebastiaan recent heeft opgedaan, betreffen onder meer: geschillenbeslechting zowel voor overheidsrechtbanken als voor arbitragerechtbanken, juridische adviesverlening en het opstellen van contracten, zowel in een nationale als in een internationale context.

Sebastiaan is tevens auteur van een aantal publicaties inzake arbitrage en bemiddeling (waaronder in het tijdschrift Young Arbitration Review).

FRÉDÉRIQUE MATHY

Frédérique Mathy is sinds 1998 advocaat bij de balie van Brussel. Zij behaalde haar diploma rechten aan de « Université Catholique de Louvain ». Zij behandelt materies van het burgerlijk recht (familierecht, burgerlijke aansprakelijkheid, huurgeschillen, burenhinder, bouwzaken, ...), handelsrecht (faillissementsrecht en bedrijven in moeilijkheden) en consumentenrecht.

Ervan overtuigd zijnde dat bemiddeling dé methode van de toekomst is om conflicten op te lossen, vormde Mr. Mathy zich in 2013 in familiale, burgerlijke, handels- en sociale bemiddeling. Sinds 2016 is ze is voor deze vier materies erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Dankzij haar onderlegdheid en opleiding in verschillende communicatiemiddelen, helpt ze partijen inconflict om de dialoog te hervatten en via deze weg tot een duurzame en vreedzame oplossing te komen.

Sinds 1 oktober 2016 is ze tevens actief als bemiddelaar voor de Ombudsdienst bij de Orde van de Franstalige en Duitstalige Balies.

GUDRUN VAN CALBERGH

Gudrun Van Calbergh is sinds 20 jaar advocaat aan de Brusselse balie. Als advocaat heeft Gudrun ruime ervaring in gerechtelijke geschillenbeslechting. Net vanuit die ervaring is Gudrun van mening dat buitengerechtelijke geschillenregeling een volwaardig alternatief kan zijn waarbij partijen voor het geschil een oplossing vinden zonder de kosten, de duurtijd, de rompslomp en de frustratie die een gerechtelijke procedure met zich mee kan brengen. Gudrun volgt de opleiding van bemiddelaar aan de Universiteiten Antwerpen/Gent (CBR/Gandaius). Onmiddellijk na die opleiding (juni 2017) zal Gudrun zich bij de Federale Bemiddelingscommissie inschrijven. Gudrun behaalde haar masterdiploma Rechten (LLM) aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij werkt in het Nederlands, Frans en Engels en heeft een zeer goede kennis van het Duits.

MARC VAN GRIMBERGEN

Marc Van Grimbergen is advocaat bij de Balie te Brussel. Gedurende de voorbije jaren heeft hij een ruime ervaring opgebouwd inzake de wetgeving en de deontologische regels met betrekking tot de informatie en promotie aangaande geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Voorheen was hij gedurende meerdere jaren actief in het domein van het fiscaal recht.

In de praktijk tracht Mr. Van Grimbergen buitengerechtelijke geschillenregeling steeds alle kansen te geven. Elk traject waarbij partijen tot een oplossing komen van hun geschil die door alle betrokkenen wordt gedragen in plaats van door een derde te worden opgelegd, levert immers een ‘win-win’ op voor elkeen. Sinds 2012 is hij erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.